Classify Interactive is de cockpit van Irion’s classificatiesysteem. Gebruikers kunnen met Classify Interactive hun eigen classifiers creëren en beheren, op basis van elk beschikbaar woordenboek. Het programma is interactive, omdat de gebruiker de classificaties kan monitoren en bevestigen. Ook kan hij op interactieve wijze een classifier expert bouwen of trainen die het werk doet. De interactie vindt plaats via een gebruikersvriendelijke grafische interface, die onmiddellijk de resultaten toont, en die een groot aantal evaluatie-opties bevat.

Met het woord classificatie wordt bedoeld de toekenning aan documenten van sleutelwoorden of andere typeringen of labels, die een indicatie van de inhoud weergeven. Deze sleutelwoorden worden klassen genoemd. Een goed voorbeeld van een klasse is de term bedreigde zoogdieren voor een artikel over de panda beer, of reizen voor een artikel over een tocht door Tibet. Klassen groeperen documenten binnen coherente clusters, ze suggereren wat ze gemeen hebben, bijvoorbeeld sportpolitiek of gezondheid. Documenten kunnen tegelijk tot meerdere categorieën behoren.

Natuurlijk is de toekenning van klassen aan documenten een subjectieve bezigheid: mensen, vaak speciaal opgeleide experts, beslissen welke klasse de inhoud van een stuk tekst het beste dekt. Let wel,  Classify is niet nóg iemand met een mening over de tekst. Integendeel, Classify leert juist van de experts hoe ze moet classificeren. Eenmaal voldoende getraind kan het zelf classificeren, zonder menselijke tussenkomst.

De kennis van Classify Interactive wordt opgeslagen in een expertsysteem. Zo’n systeem noemen we een monnik, naar de monniken die in de Middeleeuwen in bibliotheken boeken classificeerden. Als een monnik eenmaal is gecreëerd, wordt ie samen met andere monniken in een klooster geplaatst en kan ie worden ingezet voor het automatisch toekennen van trefwoorden. Je kunt zoveel monniken aanmaken als je maar wilt, waarbij iedere monnik zijn eigen wijze van classificeren kan aanhouden. Je kunt een monnik ook ieder moment aanpassen. Ben je ontevreden, of is het classificatieschema gewijzigd (meestal omdat je kijk op de wereld is veranderd), dan kan je het gedrag van de monnik eenvoudig corrigeren.

Een monnik maken is makkelijk. Classify Interactive is meteen inzetbaar voor professionele documentalisten zoals bibliothecarissen, content-managers, archivarissen en nieuwe eindgebruikers om de monnik zowel  interactief te trainen en er documenten mee te classificeren. De eindgebruiker kan de resultaten van de monnik corrigeren, of de monnik verder trainen als het classificatieschema wijzigt.

Het is belangrijk te realiseren dat Classify Interactive een Software Application (SA) is voor geautomatiseerde en interactieve document classificatie. In aanvulling op Classify Interactive bidet Irion ook Classify Server aan. Classify Server is een classificatiedienst om automatisch en semi-automatisch functies of applicaties te bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van monniken die met Classify Interactive zijn gecreëerd. Een software ontwikkelaar kan bijvoorbeeld een e-mail filter of routing systeem maken dat Classify Server aanroept. Met behulp van Classify Interactive kan hij daarna makkelijk voor klanten of eindgebruikers een specifiek expert systeem of getrainde monnik bouwen.

Classify staat gebruikers toe om teksten van hun eigen computer in te laden om een monnik te trainen of om ze door een monnik te laten classificeren