Irion Technologies is opgericht in 2000 als een spin-off van TNO, het op één na grootste onafhankelijke Europese onderzoeksinstituut, gesitueerd in Nederland. In de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft TNO zich ontwikkeld tot een internationale sleutelspeler op het gebied van intelligente informatieverwerking, en heeft aangetoond dat natuurlijke taaltechnologie de volgende stap op het internet zal zijn.

OVER IRION

Met haar uitgebalanceerde combinatie van natuurlijke taaltechnologie en geavanceerde IT-technieken, in vele jaren ontwikkeld en getest, heeft TNO Irion voorzien van de noodzakelijke middelen om een flitsende start te kunnen maken en een prominente plaats te kunnen innemen in de markt voor taaltechnologie.

Irion levert producten, diensten en projecten die van extra waarde zijn voor iedere organisatie die is geïnteresseerd in het verkrijgen van een betere en meer winstgevende toegang tot haar doelgroepen.

MISSIE

Irion Technologies wil met taaltechnologie als belangrijkste instrument een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van kennis en informatie op het internet. Ondanks de overstelpende hoeveelheid informatie die ons vandaag de dag voorhanden is, bereikt maar een fractie ervan de juiste doelgroepen op het juiste moment.

Door taaltechnologie in te zetten als instrument, kunnen niet alleen onze klanten hun bedrijfsprocessen flink verbeteren en daarmee kosten besparen of juist extra omzet genereren, maar kan ook het internet als mega-bibliotheek toegankelijker worden gemaakt voor iedereen.

MVO

Irion Technologies heeft zich bij de oprichting in 2000 de missie gesteld haar technologie waar mogelijk in te zetten voor de duurzame samenleving. Dat heeft geresulteerd in een aantal projecten voor het ontsluiten van duurzame informatie, de meeste in samenwerking met MOOI Informatiebeheer. Momenteel beheren Irion en MOOI Informatiebeheer samen het portaal Milieuhulp.nl. Bezoekers kunnen hier met Irions dialoogsysteem vragen stellen over de eigen leefomgeving. De antwoorden zijn afkomstig van talloze Nederlandse websites en door MOOI verzameld in een wiki.

Vacatures:

Irion zoekt voor haar ontwikkelteam regelmatig specialisten op het gebied van Taaltechnologie, Machine Learning, Information Extraction and Semantic Web, met goede programmeervaardigheden.

Als specialist in een of meerdere van deze disciplines ben je een belangrijk lid van ons ontwikkelteam. Dit team ontwerpt en ontwikkelt innovatieve producten voor onze klanten. Je beschikt over uitstekende programmeervaardigheden in Java, zo mogelijk ook C++, bent gewend om object-geöriënteerd te werken, en je hebt bij voorkeur ook ervaring in het ontwikkelen van software in een commerciële omgevin

Partners van Irion

Om snel en efficiënt oplossingen te kunnen bouwen voor onze klanten werkt Irion samen met een aantal partners. Ieder van hen heeft producten of diensten die complementair zijn en daarom goed aansluiten aan Irion’s kerntechnologie en -diensten.