Irions geavanceerde e-mail routingsysteem is gebaseerd op trainbare automatische classificatie. Het product is ontwikkeld in nauwe samenwerking met partner DDI Document Software, en is in staat om op basis van training zowel e-mails als papieren gescande post automatisch naar de juiste afdeling of juiste persoon door te sturen.