Introductie

Samen met partner Morphis heeft Irion een speciale versie van TwentyOne Dialogue ontwikkeld: Knowledge Box. Dit programma combineert Irion’s dialoogsysteem met een intelligente procesmanager. Knowledge Box geeft niet alleen antwoord, maar zorgt er tevens voor dat verzoeken ook echt worden uitgevoerd! Een voorbeeld. Wanneer iemand via het dialoogsysteem vraagt naar de mogelijkheden om een wintertuin aan te leggen aan huis, en het systeem leidt hem naar het onderwerp omgevingsvergunning, kan de intelligente procesmanager meteen de hele vergunningsaanvraag afhandelen.

Gebruiker

Knowledge Box is bedoeld voor organisaties die niet alleen de vragen van klanten automatisch willen kunnen afhandelen, maar ook de daaruit voortvloeiende processen. Als zodanig is Knowledge Box een totaaloplossing voor de automatisering van de klantcontacten. U kunt Knowlegde Box inzetten naar uw klanten, zodat zij alle benodigde gegevens voor een proceshandeling zelf kunnen aanleveren. Maar u kunt het programma ook ter beschikking stellen aan uw medewerkers, zodat zij bij een klantcontact altijd bij de juiste acties terecht komen en bij de afhandeling geen fouten zullen maken.

Werking

Knowledge Box is een combinatie van dialoog- en procesmodule. Eerst stelt de gebruiker in de dialoogmodule in eigen woorden een vraag. Vervolgens leidt de virtuele webassistent de vragensteller naar het juiste antwoord, al dan niet door het stellen van wedervragen. Soms zit aan het antwoord een actie vast, bijvoorbeeld paspoort aanvragen. In dat geval wordt de procesmodule actief en zal de webassistent aan de gebruiker de juiste formulieren presenteren. Deze kunnen meteen online worden ingevuld. In enkele minuten kan de hele operatie, vraag én actie, worden afgehandeld.

VOORDELEN

Eén loket

Voorkom van-kast-naar-muur effect!

De klant wordt na het antwoord op zijn informatievraag voor het vervolgtraject niet meer naar een ander loket gestuurd, maar direct geholpen.

Eén afhandeling

Bespaar tijd!

Klantcontacten worden in één keer goed en volledig afgehandeld. Klanten en medewerkers krijgen vanzelf de juiste formulieren voor zich. De kans dat men dingen vergeet, wordt tot een minimum beperkt.

Iedere medewerker inzetbaar

Gebruik uw personeel effectief!

Met Knowledge Box kunnen uw medewerkers en ook tijdelijke krachten direct zelfstandig aan de slag. Het dialoogsysteem leidt iedereen meteen naar de juiste kennis of acties

Altijd beschikbaar

Blijf in contact met uw klanten!

Zet u Knowledge Box voor klanten in, dan is het programma 7×24 uur beschikbaar, zonder additionele kosten. Klanten worden altijd direct en zonder wachttijden bediend. Dat reduceert het aantal gefrustreerde gebruikers aan uw helpdesk.